Jan Przywoźny
|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk

JAN PRZYWOŹNY - Przewodniczący Federacji ZZK

Rocznik 1959. Pochodzi z Małkini, ale od 1989 roku mieszka w Tłuszczu. Wykształcenie średnie zawodowe. Z koleją związał się we wrześniu 1978 roku i do dziś wierny jest zawodowi kolejarza. Był adiunktem kp, rzemieślnikiem, mistrzem, kierownikiem oddziału i naczelnikiem sekcji. Pracę rozpoczynał w Lokomotywowni Tłuszcz. Po reorganizacji PKP w 1997 roku zatrudniony został w Zakładzie Taboru PKP w Warszawie. Natomiast po 2000 roku stał się pracownikiem Mazowieckiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Warszawie, któremu podporządkowano lokomotywownie obsługujące elektryczne zespoły trakcyjne (EZT). Od 2005 roku jest zaś pracownikiem kolejowej spółki samorządowej „Koleje Mazowieckie”. Jest znanym działaczem społecznym i związkowym. Jest przewodniczącym Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pasażerskich Przewozów Regionalnych w Warszawie. W latach 2004-2008 był wiceprzewodniczącym Rady Branżowej Przewozów Pasażerskich do spraw rewidentów i zaplecza technicznego. W marcu 2008 roku został wybrany wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego Związku Zawodowego Kolejarzy Okręgu Centralnego w Warszawie. W latach 2014-2018 pełnił funkcję członka Prezydium Zarządu Forum Związków Zawodowych, od 2019 roku Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych. Od 2012 roku wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP, a od  kwietnia 2016 roku Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy.
28 maja 2019 roku Rada Krajowa Federacji ZZK, w związku ze śmiercią Przewodniczącego Stanisława Stolorza, zdecydowała o powierzeniu obowiązków Przewodniczącego Federacji ZZK do końca kadencji wiceprzewodniczącemu Janowi Przywoźnemu.
27 czerwca 2019 roku, Jan Przywoźny został powołany przez Prezydenta RP w skład Rady Dialogu Społecznego. 20 stycznia 2020 roku otrzymał nominacje do Rady Ochrony Pracy, którą wręczyła marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek.