Stanislaw Stolorz zdjecie

† STANISŁAW STOLORZ - przewodniczący Federacji ZZK

Rocznik 1961. Mieszka w Katowicach. Z koleją związany jest od 1980 roku. Jest pracownikiem Zakładu Linii Kolejowych w Katowicach. Absolwent Technikum Kolejowego Ministerstwa Komunikacji w Sosnowcu (specjalność: ruch i przewozy kolejowe). Był dyżurnym ruchu stacji Katowice-Szopienice, dyspozytorem w Rejonie Przewozów Kolejowych w Katowicach, kierownikiem Rejonowego Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej w Katowicach. Pracując zawodowo ukończył na Uniwersytecie Śląskim studia magisterskie, a następnie podyplomowe studia menedżerskie. Działacz Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich. Był wiceprzewodniczącym Rady Branżowej Infrastruktury Kolejowej. Od jesieni 2003 do czerwca 2008 roku był członkiem Rady Nadzorczej spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przez następne dwuletnie kadencje był członkiem Rady Nadzorczej PKP S.A. W latach 2004-2008 był wiceprzewodniczącym Federacji ZZP PKP ds. organizacyjnych. W maju 2014 roku wybrany wiceprzewodniczącym Forum Związków Zawodowych Od 2008 roku przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP, a od  kwietnia 2016 roku Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy.

Stanisław Stolorz odszedł na wieczną służbę 23 kwietnia 2019 roku.

 Jan Przywoźny

 

JAN PRZYWOŹNY - p.o. Przewodniczącego Federacji ZZK - Pion F3

[Pion F3, odpowiedzialny za przewozy pasażerskie]

Rocznik 1959. Pochodzi z Małkini, ale od 1989 roku mieszka w Tłuszczu. Wykształcenie średnie zawodowe. Z koleją związał się we wrześniu 1978 roku i do dziś wierny jest zawodowi kolejarza. Był adiunktem kp, rzemieślnikiem, mistrzem, kierownikiem oddziału i naczelnikiem sekcji. Pracę rozpoczynał w Lokomotywowni Tłuszcz. Po reorganizacji PKP w 1997 roku zatrudniony został w Zakładzie Taboru PKP w Warszawie. Natomiast po 2000 roku stał się pracownikiem Mazowieckiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Warszawie, któremu podporządkowano lokomotywownie obsługujące elektryczne zespoły trakcyjne (EZT). Od 2005 roku jest zaś pracownikiem kolejowej spółki samorządowej „Koleje Mazowieckie”. Jest znanym działaczem społecznym i związkowym. Jest przewodniczącym Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pasażerskich Przewozów Regionalnych w Warszawie. W latach 2004-2008 był wiceprzewodniczącym Rady Branżowej Przewozów Pasażerskich do spraw rewidentów i zaplecza technicznego. W marcu 2008 roku został wybrany wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego Związku Zawodowego Kolejarzy Okręgu Centralnego w Warszawie. W maju 2014 roku wybrany na członka Prezydium Zarządu Forum Związków Zawodowych. Od 2012 roku wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP, a od  kwietnia 2016 roku Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy. 
28 kwietnia 2019 roku Rada Krajowa Federacji ZZK, w związku ze śmiercią Przewodniczącego Stanisława Stolorza, zdecydowała o powierzeniu obowiązków Przewodniczącego Federacji ZZK do końca kadencji wiceprzewodniczącemu Janowi Przywoźnemu.
27 czerwca 2019 roku, Jan Przywoźny został powołany przez Prezydenta RP w skład Rady Dialogu Społecznego.

 

Jan Piechel

JAN PIECHEL - wiceprzewodniczący Federacji ZZK - Pion F2

[Pion F2, odpowiedzialny za infrastrukturę kolejową]

Rocznik 1955. Mieszka w Lesznie. Jest absolwentem Technikum Drogowego w Zielonej Górze. Z koleją związany jest od 1975 roku. Przeszedł różne szczeble  kariery zawodowej od adiunkta kp do starszego toromistrza i inspektora diagnosty. Zawodowo od wielu lat związany jest z Zakładem Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim. W roku 2000 zdał egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa. W latach 2000-2008 był wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych Zachodniego Obszaru RP w Poznaniu. W minionej kadencji był wiceprzewodniczącym Federacji ZZP PKP, odpowiadając za sprawy organizacyjne i szkolenia związkowe. Od maja 2014 roku członek Zarządu Forum Związków Zawodowych, a także - od 2015 roku Rady Nadzorczej PKP PLK z ramienia pracowników. Od 2008 roku wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP, a od  kwietnia 2016 roku Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy.

 

marian kogut

MARIAN KOGUT - wiceprzewodniczący Federacji ZZK - Pion F1

28 kwietnia 2016 roku wybrany wiceprzewodniczącym Federacji ZZK

[Pion F1, odpowiedzialny za przewozy towarowe]

Rocznik 1956. Mieszka w Nowym Sączu.  Na PKP pracuje od 1974 roku. Obecnie pracownik Południowego Zakładu PKP CARGO S.A. w Katowicach.  W minionych latach był członkiem
Rad Nadzorczych spółek: PKP CARGOTABOR w Jaworzynie Śląskiej, a następnie w PKP CARGOTABOR w Karsznicach. Od początku zawodowej pracy jest związany z naszymi branżowymi związkami zawodowymi. W latach 2000-2009 roku kierował organizacją ZZK Małopolski, działającą w Zakładzie Taboru CARGO w Nowym Sączu. W grudniu 2009 roku został przewodniczącym organizacji ZZK Małopolski w Południowym Zakładzie PKP CARGO S.A. Powstała ona z połączenia naszych organizacji, które działały w Zakładzie Przewozów Towarowych w Tarnowie i Zakładzie Taboru w Nowym Sączu. Od 2000 roku jest członkiem Prezydium i Zarządu Głównego ZZK Małopolski w Krakowie. W strukturach Federacji ZZP PKP przez trzy kadencje był przewodniczącym Rady Branżowej Trakcji i Wagonów.  

 zarzad