Dane z KRS
|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk

Dane z KRSFederacja Związków Zawodowych Kolejarzy
00-378 Warszawa
ul. Jaracza 2

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
00-454 Warszawa ul. Czerniakowska 100
Nr KRS 0000024834

NIP 526 00 24 709

REGON P- 001089806 79000000
69-1-962-01009