Dane z KRS
|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk

Rok 2010

NUMER DATA W NUMERZE POBIERZ
1(1) 27.09.2010 Na dobry początek (powitalny artykuł wstępny)
28 września - dzień protestu polskich kolejarzy
Reklama miesięcznika "Nasze Sprawy"
pobierz
2(2) 28.09.2010 Zjednoczone kolejowe związki zawodowe pikietowały Ministerstwo Infrastruktury
Przemówienie przewodniczącego FZZP PKP
Petycja kolejowych związków zawodowych z pikiety 28 września 2010 r. do władz
Podziękowania przewodniczącego FZZP PKP Stanisława Stolorza
pobierz
3(3) 29.09.2010 Stanowisko FZZP PKP wobec rządowego "Programu działań dla rozwoju transportu kolejowego do roku 2015"
Reklama kampanii "Bezpieczny Przejazd - Zatrzymaj się i żyj!"
pobierz
4(4) 08.11.2010
Komunikat nr 3 Komitetu Protestacyjno-Strajkowego FZZP PKP, SKK NSZZ „Solidarność” i KKZZ z dn. 27 października 2010 r.
Co się dzieje w Europie?
Sytuacja na kolejach greckich
Uchwała nr 4: „Odpowiedź związków zawodowych na prywatyzację i liberalizację sektora transportowego” przyjęta na 42 Kongresie Międzynarodowej Federacji Pracowników Transportu (ITF)
Święto Trzech Króli, czyli pracuj jak najdłużej!
pobierz
5(5) 09.11.2010 Kolejarze Małopolski apelują o udział w wyborach samorządowych
Koledzy z Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” i Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce zgadzają się na restrukturyzację w PKP CARGO za stanowiska dla swoich działaczy
pobierz
6(6) 15.11.2010
Apel o uczestnictwo w wyborach samorządowych i głosowanie na Kolejarzy
Sekcja Kolejnictwa Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (ETF) przeciwko liberalizacji publicznego transportu pasażerskiego
pobierz
7(7) 20.11.2010 Włodek Sztern - wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP - nie żyje pobierz
8(8) 22.11.2010
Wiadomości kolejowe nr 52 Międzynarodowej Federacji Pracowników Transportu (ITF) pobierz
9(9) 23.11.2010 Pogrzeb kolegi wiceprzewodniczącego Włodka Szterna - informacje pobierz
10(10) 17.12.2010 PKP Intercity coraz mniej przyjazne pracownikom i pasażerom
Posłowie upokarzają pracowników każąc pracować do śmierci
Zjawiska występujące w miejscu pracy - mobbing
pobierz
11(11) 20.12.2010 Stanowisko Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (ETF) w sprawie kolejowych przewozów pasażerskich w Europie: Zachować usługi publiczne - żadnej dalszej liberalizacji! pobierz
1(12) 08.02.2011 Urszula Jeziorna - kandydatka Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP na Przedstawiciela załogi w Radzie Nadzorczej samorządowej spółki Przewozy Regionalne pobierz
2(13) 15.03.2011 Andrzej Łukasik - kandydat Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP w wyborach Przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej spółki PKP Energetyka S.A. pobierz