Kontakt
|
22 474 40 46
enfrdeitptruesuk

Wyświetlenie artykułów z etykietą: federacja

poniedziałek, 13 wrzesień 2021 10:41

XV Święto Federacji w Muszynie Złockiem

Już po raz 15-ty Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy celebrowała swoje Święto w Domu Wypoczynkowym „Kolejarz” w Muszynie Złockiem.  Przybyło ponad 300 członków organizacji związkowych z całego kraju. W programie Święta, które jak co roku miało charakter imprezy kulturalno-sportowej, znalazła się m.in. rywalizacja „na głosy” w karaoke, jak też zawody w kilku konkurencjach sportowych – siatkówce plażowej, strzelaniu z wiatrówki i z łuku oraz w rzucie piłką lekarską. Jak twierdzili uczestnicy, Święto - poza rekreacją i dobrą zabawą - sprzyja przede wszystkim zacieśnianiu bezpośrednich kontaktów między poszczególnymi organizacjami związkowymi i integracji jej członków.

 DSC0562 DSC0387

 DSC0368 DSC0131

Dział: Z ostatnich dni

W dniach 06 - 08 września w Muszynie Złockiem obradował Nadzwycxzajny Zjazd Delegatów Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy, będący kontynuacją jednodniowego X Krajowego Zjazdu Delegatów Federacji ZZK z 27 lipca 2020 roku, odłożonego ze względu na restrykcje związane z epidemią koronawirusa. Głównym punktem obrad była dyskusja na propozycjami zmian w statucie Federacji ZZK. Delegaci przyjęli część z tych propozycji.

 DSC0330 DSC0308

Dział: Z ostatnich dni
czwartek, 02 wrzesień 2021 11:45

Uroczystości w Szymankowie

Delegacja Federacji Związku Zawodowego Kolejarzy uczestniczyła w uroczystościach w Szymankowie, upamiętniających 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej, gdzie 1. września 1939 roku tamtejsi kolejarze i celnicy zatrzymali niemiecki  pociąg pancerny, uniemożliwiając przez to kontynuowanie operacji przeciwko polskiej załodze mostu w Tczewie. Kilkudziesięciu kolejarzy, celników i członków ich rodzin zostało w odwecie zamordowanych przez Niemców.

Przewodniczący Federacji Jan Przywoźny złożył kwiaty pod tablicą pamiątkową na peronie dworca w Szymankowie, a delegacja FZZK wiązanki kwiatów przed pomnikiem poświęconym zamordowanym we wrześniu 1939 r. kolejarzom i celnikom.

Szymankowo 2Szymankowo 3Szyamankowo 4Szymankowo 5Szymankowo 1

Dział: Z ostatnich dni
poniedziałek, 30 sierpień 2021 08:45

PKP Cargo: Porozumienie

W dniu 27 sierpnia br. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Centralę i Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna.

Dział: Z ostatnich dni

W dniu 10.08.2021 r. w Skarżysku-Kamiennej odbył się III Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Zawodowego Kolejarzy Świętokrzyskich. W Zjeździe uczestniczył przewodniczący Federacji ZZK - Jan Przywoźny. W czasie przebiegu obrad dokonano wyboru organów statutowych związku na III kadencję (2021-2025):

Zarząd Główny ZZKŚ:

1. Krzysztof Czarnota - Przewodniczący;

2. Krystyna Kowalska - Wiceprzewodnicząca;

3. Marian Mikulski - Wiceprzewodniczący;

4. Adam Perzowicz - Sekretarz;

5. Jarosław Dorywalski - Skarbnik;

6. Aleksander Rodak - Członek Zarządu.

 

Główna Komisja Rewizyjna ZZKŚ:

1. Janina Mackiewicz - Przewodnicząca;

2. Tadeusz Paszkiel - Członek;

3. Stanisław Skrzeczowski - Członek. 

 DSC0115 Easy Resize.com 3

 

Dział: Z ostatnich dni
środa, 28 lipiec 2021 07:57

POLREGIO: Podziękowania

Dział: Z ostatnich dni

Miło nam poinformować, iż Przewodniczący Komisji Forum Młodych Federacji ZZK kol. Sebastian Szwarc, powołany został z ramienia Forum Związków Zawodowych, do Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Całemu zespołowi życzymy owocnej pracy.

Dział: Z ostatnich dni

W dniu 15 czerwca 2021 roku w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury odbyło się spotkanie Prezydium Zespołu Trójstronnego ds. kolejnictwa w poszerzonym składzie z udziałem Prezesa PKP PLK S.A. i PKP S.A. oraz organizacji związkowych działających w Spółce PKP TELKOL Sp. z o.o.

Federację ZZK reprezentował Jan Przywoźny - współprzewodniczący Zespołu Trójstronnego ds. kolejnictwa oraz Tomasz Grupa - Przewodniczący ZZK ZO RP, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Utrzymania PKP. Spotkanie zostało zwołane na wniosek współprzewodniczących Zespołu Trójstronnego ds. kolejnictwa, będące następstwem wypowiedzenia przez Zarząd tej Spółki Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, w temacie podjęcia działań w celu przejęcia Spółki TELKOL Sp. z o.o. przez PKP PLK S.A. Prezes PKP PLK S.A. poinformował, że zostało podpisane porozumienie z PKP S.A. w sprawie badania Spółki i ze swojej strony zadeklarował gotowość przejęcia Spółki w struktury PKP PLK S.A. po zakończeniu procesu.  Obecnie proces ten jest na etapie wyłonienia w formie przetargu firmy, która wykona Due diligence spółki PKP TELKOL Sp. z o.o. Po rozstrzygnięciu przetargu firma będzie miała 10 tygodni na sporządzenie  Due diligence.  A cały proces związany z przejęciem PKP TELEKOL Sp. z o.o. przez PKP PLK S.A powinien zakończyć się do końca bieżącego roku.  Po otrzymaniu powyższej informacji przedstawiciele  Organizacji Związkowych działających w PKP TELKOL Sp. z o.o. zgłosili wniosek do właściciela Spółki o wstrzymanie procesu restrukturyzacji do czasu zakończenia procesu przejęcia PKP TELKOL Sp. z o.o. przez PKP PLK S.A motywując swój wniosek obawą utraty zdolności operacyjnych przez Spółkę. Właściciel nie wyraził zgody oświadczając, iż w momencie wstrzymania restrukturyzacji przez Zarząd PKP TELKOL Sp. z o.o. właściciel (PKP S.A) zażąda natychmiastowej spłaty zaciągniętych zobowiązań, co będzie wiązało się z upadłością PKP TELKOL Sp. z o.o.

Pomimo takiego stanowiska właściciela Spółki, Organizacje Związkowe działające w PKP TELKOL Sp. z o.o. oświadczyły, iż wystąpią z powyższym wnioskiem do Zarządu PKP TELKOL Sp. z o.o. Strona związkowa z zadowoleniem przyjęła informację
o deklarowanej przez Stronę pracodawców woli realizacji procesu zmiany właściciela PKP TELKOL Sp. z o.o., zwracając uwagę na potrzebę prowadzenia tego procesu
z zachowaniem spokoju społecznego w Spółce. W opinii związków zawodowych, pożądanym kierunkiem działań ze strony Zarządu PKP TELKOL Sp. z o.o. powinna być rezygnacja z planowanych zwolnień pracowniczych do czasu zakończenia badania Due diligence, co z kolei stanowiłoby podstawę do podjęcia przez związki zawodowe decyzji o zawieszeniu sporu zbiorowego w Spółce.

Po podsumowaniu informacji dotyczących procesu przejęcia PKP TELKOL Sp. z o.o. przez PKP PLK S.A spotkanie zakończył Minister Andrzej Bittel, uznając, że cel spotkania związków zawodowych z reprezentantami Strony pracodawców został osiągnięty.

Dział: Z ostatnich dni
Strona 1 z 49